www.zmzy.net > 恶字的成语有哪些

恶字的成语有哪些

带有恶字的成语 :怙恶不悛、 除恶务尽、 凶神恶煞、 恶贯满盈、 彰善瘅恶、 恶意中伤、 十恶不赦、 从善如登,从恶如崩、 穷凶极恶、 罪恶昭彰、 作恶多端、 恶语相加、 善有善报,恶有恶报、 爱之欲其生,恶之欲其死、 恶性循环、 怒从心

恶叉白赖 恶尘无染 恶贯祸盈 恶贯久盈 恶贯满盈 恶贯已盈 恶虎不食子 恶积祸盈 恶籍盈指 恶迹昭着 恶迹昭著 恶龙不斗地头蛇 恶梦初醒 恶人先告状 恶人自有恶人磨 恶稔贯盈 恶稔祸盈 恶稔罪盈 恶声恶气 恶事传千里 恶事行千里 恶性循环 恶言恶

怙恶不悛、 深恶痛疾、 十恶不赦、 嫉恶如仇、 深恶痛绝、 除恶务尽、 好逸恶劳、 穷凶极恶、 凶神恶煞、 恶贯满盈、 穷山恶水、 疾恶如仇、 罪大恶极、 恶性循环、 无恶不作、 畏影恶迹、 彰善瘅恶、 鬼怕恶人、 诸恶莫作、 恶有恶报、 恶语伤人、 狗恶酒酸、 恶衣恶食、 隐恶扬善、

长恶不悛 长恶靡悛 惩恶劝善 丑类恶物 除恶务本 除恶务尽 除邪惩恶 从恶如崩 从恶若崩 从恶是崩 从善如登,从恶如崩 粗衣恶食 党恶佑奸 毒泷恶雾 杜耳恶闻 恶不去善 恶叉白赖 恶尘无染 恶恶从短 恶贯满盈 恶贯已盈 恶虎不食子 恶迹昭著 恶迹昭

敝绨恶粟 不恶而严 不念旧恶 恶锄奸 恶锄奸 长恶不悛 长恶靡悛 惩恶劝善 丑类恶物 除恶务本 除恶务尽 除邪惩恶 从恶如崩 从恶若崩 从恶是崩 从善如登,从恶如崩 粗衣恶食 党恶佑奸 毒泷恶雾 杜耳恶闻 恶不去善 恶叉白赖 恶尘无染 恶恶从短

『包含有“恶”字的成语』 “恶”字开头的成语:(共31则) [e] 恶叉白赖 恶尘无染 恶贯满盈 恶贯已盈 恶虎不食子 恶积祸盈 恶籍盈指 恶迹昭著 恶迹昭着 恶声恶气 恶事行千里 恶性循环 恶有恶报 恶衣恶食 恶衣菲食 恶言詈辞 恶衣粝食 恶言厉色

怙恶不悛、十恶不赦、嫉恶如仇、好逸恶劳、深恶痛绝、穷凶极恶、无恶不作、凶神恶煞、恶贯满盈、深恶痛疾、穷山恶水、鬼怕恶人、恶性循环、疾恶如仇、狗恶酒酸、畏影恶迹、罪大恶极、除恶务尽、彰善瘅恶、从恶如崩、恶有恶报、恶语伤人、善善恶恶、恶衣恶食、隐恶扬善、逢君之恶、赏善罚恶、诸恶莫作、恶意中伤、恶紫夺朱

恶语相向 怙恶不悛

有一串方块上面有个恶字的成语,成语是【恶贯满盈】恶贯满盈[è guàn mǎn yíng]贯:穿钱的绳子;盈:满.罪恶之多,犹如穿线一般已穿满一根绳子.形容罪大恶极,到受惩罚的时候了.【出自】:《尚书泰誓》:“商罪贯盈,天命诛之.”【示例】:你今日~,有何理说.◎元无名氏《朱砂担》第四折

恶婆婆

网站地图

All rights reserved Powered by www.zmzy.net

copyright ©right 2010-2021。
www.zmzy.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com